\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\XMP(G)P - XMPP klient s podporou OpenPGP

Tento projekt vychádza zo zadania mojej bakalárskej práce, ktorú som na ČVUT vypracovával. Projekt je výnimočný a unikátny v spojení kryptografických metód a platformovo nezávislého klienta pre XMPP klienta. Naviac podpora kryptografie je integrovaná priamo v systéme a nevyžaduje ďalšie programy tretích strán (ako GnuPG), tak ako je to u iných klientov s podporou OpenPGP protokolu

Okrem iného obsahuje tento projekt šifrované úložisko dát, podporu notifikácii písania, je modulárny (nad OSGi Frameworkom) a implemedntuje systém dynamických rozšírení.

Všetky tieto vlastnosti robia výsledný systém absolútne unikátnym vo svete SW. Doposiaľ neexistoval podobný systém, už len ak sa pozrieme na integráciu OpenPGP priamo v systéme.

Nižšie je možne zhliadnuť kompletnú prácu, ktorá obsahuje aj analytickú a návrhovú dokumentáciu. Na priloženom CD sú zdrojové kódy programu a ďalšie dôležité veci.
XMP(G)P Logo aplikácieOSGi - štruktúra jednotlivých komponentNastavovanie hesla do aplikácieImport kľúčov z GnuPG alebo PGPDesktopuHlavné okno aplikácieVytvorenie účtuVytvorenie účtu - rozšírené nastaveniaSpráva kľúčovPriraďovanie kľúčov ku kontaktomPrehľad účtovVýber kľúča priamo v chateOkno chatuPrihlasovanie do aplikácie
Download:
Prezentácia niektorých zaujímavých častí aplikácie
Bakalárska práca (Text)
Bakalárska práca (Priložené CD)

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional