\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Webový projekt

Semestrálna úloha predmetu Y36WMM(Technologie pro web a multimedia) je orientovaná na tvorbu korektných HTML stránok so zameraním na základné technológie používané na Internete. Spracuvávajú nielen statický HTML kód, ale aj XML dokumenty a XSL šablóny, kaskádové štýly, JavaScript a spracovanie formulárov. Ohľad sa berie hlavne na validitu kódu, korektné značkovanie a komplikovanosť úlohy.
Screenshot, dva rôzne vzhľady
Download:
Zdrojové kódy
Dokumentácia (PDF)

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional