\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Webový projekt vo WebML

Cieľom projektu bolo vytvoriť návrh webového sídla za pomoci webových modelovacích techník UWE a WebML. Môj projekt využíva komerčný nástroj WebRatio spolu s WebML, čo mi umožnilo kompletné generovanie kódu len na základe modelov. Zoznam materiálov na stiahnutie obsahuje dve prezentácie odprezentované počas semestra a výslednú dokumentáciu projektu. Zdrojové kódy projektu neuvádzam pretože sú tvorené práve v komerčnom nástroji, bežne nedostupnom.
Dátový modelÚvodné stránkyStrom navigáciePrihlasovanie do aplikácieVytvorenie materiáluUžívateľská časť systémuAdministračná časťNavigácia za využitia aktívnych prvkovÚvodná stránka administračnej častiScreenshot
Download:
Analýza problému pomocou štandardných prostriedkov UML
Dátový a hypertextový model vo WebML
Kompletná dokumentácia

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional