\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Tatravision MediaPlayer

Jeden z prelomových projektov spoločnosti. Umožňuje distribúciu zakódovaných videí v rámci programového balíčku s obmedzenou časovou licenciou. Podporuje väčšinu bežných formátov videa vrátane WMV, MPEG-2, atď.
V dnešnej dobe sa distribuuje s platnosťou na 100 dni na stránkach spoločnosti(www.tatravision.eu). Na daných stránkach si môžete stiahnuť bezplatnú skúšobnú verziu.

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional