\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\TAR Archivator (Java ME)

TAR archivátor vznikol ako semestrálna úloha pre predmet Y39PDA (Principy tvorby mobilních aplikací). Jedná sa o ukážku z prostredia mobilnej Javy, pri ktorej vznikol nástroj na archiváciu a dearchiváciu súborov pri nízkej výpočetnej sile mobilného zariadenia. Dôraz sa kládol obzvlášť na stabilitu a výkon, ale aj na použiteľnosť a grafické rozhranie. Nástroj poskytuje možnosti archivácie vo formáte TAR (predpokladá sa jednoduché rozšírenie pre formát GZip), odosielanie cez BT a live náhľad súborov v samotnom archíve bez nutnosti rozbaľovania.
ScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshotScreenshot
Download:
Binárne súbory
Zdrojové kódy
Dokumentácia (PDF)

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional