\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

/* Projekty vypracované v rámci predmetov na Fakulte elektrotechnickej a Fakulte informačních technologií na Českom vysokom učení technickom v Prahe */

V tomto zozname sa nachádza väčšina projektov vypracovaných počas môjho(zatiaľ neukončeného) štúdia. Jedná sa ako aj o tímové projekty, tak aj o projekty vypracované osamote. V rámci týchto projektov je možné sledovať nie len môj pokrok v technickej zručnosti, ale aj rozmanitosť technológii využitých pri vypracovaní jednotlivých zadaní.
XMP(G)P Logo aplikácie
XMP(G)P - XMPP klient s podporou OpenPGP
Tento projekt vychádza zo zadania mojej bakalárskej práce, ktorú som na ČVUT vypracovával. Projekt je výnimočný a unikátny v spojení kryptografických metód a platformovo nezávislého klienta pre XMPP klienta. Naviac podpora kryptografie je integrovaná....
Screenshot
Eduman (Study plan manager - Správca študíjnych plánov), Java EE
Projekt Eduman vznikol na základe požiadaviek predmetov SI2 (Řízení SW projektů) a SI3 (Realizace programových systémů). Projekt bol vyvýjaný v tíme pozostávajúceho z 5 tich členov. Jedná sa o ukážku techník používaných pri plánovaní a vývoji SW....
Screenshot
TAR Archivator (Java ME)
TAR archivátor vznikol ako semestrálna úloha pre predmet Y39PDA (Principy tvorby mobilních aplikací). Jedná sa o ukážku z prostredia mobilnej Javy, pri ktorej vznikol nástroj na archiváciu a dearchiváciu súborov pri nízkej výpočetnej sile mobilného....
Screenshot
Piškôrky ver. 2 (C++, Qt)
"Piškôrky ver. 2" vznikali ako tímový projekt na predmete Y36API(Programové rozhranie operačných systémov). Sú písané v C++ s využitím knižnice QT. Umožňujú aj sieťovú aj lokálnu hru, obsahuju grafické užívateľské rozhrannie a oddelený server.
Dátový model
Webový projekt vo WebML
Cieľom projektu bolo vytvoriť návrh webového sídla za pomoci webových modelovacích techník UWE a WebML. Môj projekt využíva komerčný nástroj WebRatio spolu s WebML, čo mi umožnilo kompletné generovanie kódu len na základe modelov.
SOM mapa
Vytěžování dat
Riešená úloha zo zhlukovania dát metódou SOM(Samoorganizujúce sa mapy). Úloha ukazuje, ako je možné nájsť náhodné zhluky na dátach aj keď nie je vhodne zvolená výstupná veličina.
Logo aplikácie
Realitní kancelář (Java SE)
"Hlavní motivace tohoto projektu je realizace kompletního programového řešení pro realitní kancelář a to zejména ze stránky organizační kvůli nepřehlednosti prodejů či nákupů či sledování trendu." Projekt bol realizovaný vo štvorčlennom tíme.
Piškôrky ver. 1 (C++)
"Realizujte hru piškvorky. Hra se bude řídit standardními pravidly. Umožněte hru člověka proti počítači či hru dvou lidí proti sobě po síti. V případě hry proti počítači umožněte neomezené vracení se zpět v rozehrané partii."
Šachovnica
Sieťový šach (Java SE)
Projekt "Sieťový šach" je písaný v jazyku Java SE. Je klasickou ukážkou klient-server aplikácií, zároveň využíva udalosťami riadenú architektúru. Hra simuluje stolnú hru šach, pričom umožňuje len sieťovú komunikáciu bez možnosti lokálnej hry.
Screenshot, dva rôzne vzhľady
Webový projekt
Semestrálna úloha predmetu Y36WMM(Technologie pro web a multimedia) je orientovaná na tvorbu korektných HTML stránok so zameraním na základné technológie používané na Internete. Spracuvávajú nielen statický HTML kód, ale aj XML dokumenty...
Plagát
Plagát Y14TED
Tento plagát vznikol ako semestrálna úloha predmetu Y14TED(Tvorba elektronické dokumentace). Jedná sa o grafické spracovanie na tému indexovania a využívania polí v programovacom jazyku Java. Na plagáte sa okrem relevantných zdrojových textov objavujú...
Loďka
Loďky (Java SE)
Tento projekt je mojím prvým projektom na ČVUT. Je to jednoduchá simulácia hry lode. Program je písaný v Jave, využíva(ešte nedokonalo) Swing a jednoduchú objektovú štruktúru.

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional