\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Realitní kancelář (Java SE)

"Hlavní motivace tohoto projektu je realizace kompletního programového řešení pro realitní kancelář a to zejména ze stránky organizační kvůli nepřehlednosti prodejů či nákupů či sledování trendu." Projekt bol realizovaný vo štvorčlennom tíme ako semestrálny projekt pre predmet Y36SIN(Úvod do softwareového inžinierstva).
Logo aplikáciePrihlasovanie do aplikácieŠtruktúra hlavného oknaUse-Case diagram
Download:
01 - Vízia projektu
02 - Biznis analýza
03 - Analýza
04 - Koncept architektúry
05 - Prvá oponentúra k projektu Document Manager
06 - Prvá oponentúra na náš projekt
07 - Podrobná analýza prípadov užitia
08 - Návrhový model
09 - Druhá oponentúra na projekt Document Manager
10 - Druhá oponentúra na náš projekt
11 - Kompletná dokumentácia
12 - Zdrojové súbory modelu
13 - Zdrojové súbory projektu
14 - Inštalačný manuál
14 - Užívateľský manuál
15 - Tretia oponentúra k projektu Document Manager
16 - Tretia oponentúra na náš projekt

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional