\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Pracovné hodiny

Program na správu a zapisovanie odpracovaných hodín. Vo firme Tatravision s.r.o. dodnes slúži ako jediný systém na uchovávanie, zapisovanie a správu. Podporuje mesačné a ročné prepočty a vyúčtovania, tlač výsledkov, zabezpečuje prehľad o množstve odpracovaných hodín a umožňuje tak určiť časovú a finančnú náročnosť jednotlivých projektov.
ScreenshotScreenshot

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional