\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Plagát Y14TED

Tento plagát vznikol ako semestrálna úloha predmetu Y14TED(Tvorba elektronické dokumentace). Jedná sa o grafické spracovanie na tému indexovania a využívania polí v programovacom jazyku Java. Na plagáte sa okrem relevantných zdrojových textov objavujú aj útržky kódu ako grafický doplnok, čím dopĺňajú estetickú stránku konceptu.
Plagát
Download:
Plagát vo vektorovom formáte (PDF)

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional