\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Piškôrky ver. 2 (C++, Qt)

"Piškôrky ver. 2" vznikali ako tímový projekt na predmete Y36API(Programové rozhranie operačných systémov). Sú písané v C++ s využitím knižnice QT. Umožňujú aj sieťovú aj lokálnu hru, obsahuju grafické užívateľské rozhrannie a oddelený server. Viac sa môžete dočítať na adrese http://openfive-in-row.sourceforge.net/doku.php. Tam nájdete aj zdrojové kódy, dokumentáciu a kontakty na členov tímu.
ScreenshotScreenshotScreenshotScreenshot

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional