\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Komerčné projekty, projekty mimo školu

Nasledujúce projekty sú vytvorené pod komerčnými licenciami, preto nie je možné zverejniť ich zdrojové kódy alebo spustiteľné súbory. Niektoré z nich obsahujú voľne dostupnú ukážku. Žiaden z týchto projektov nesmie byť zneužitý pre komerčné využitie.
Tatravision MediaPlayer
Jeden z prelomových projektov spoločnosti. Umožňuje distribúciu zakódovaných videí v rámci programového balíčku s obmedzenou časovou licenciou.
Screenshot
Filmbausteine
Komerčný software na tvorbu webového DVD menu. Je využívaný pri tvorbe distribúcií pre nemecké ministerstvá a školské zariadenia. Jednoduchosťou dovoľuje spracovanie veľkého množstva DVD titulov v relatívne krátkom čase.
Screenshot
Pracovné hodiny
Program na správu a zapisovanie odpracovaných hodín. Vo firme Tatravision s.r.o. dodnes slúži ako jediný systém na uchovávanie, zapisovanie a správu. Podporuje mesačné a ročné prepočty a vyúčtovania, tlač výsledkov, zabezpečuje prehľad o množstve...
Screenshot
MailBomber
Program na hromadnú korešpondenciu reklamných e-mailov. Načítava adresy z CSV súborov, obsahujúcich adresy jednotlivých zákaznických skupín, a preposiela jednotlivo danú reklamu. Výhodou je rýchlosť a nenáročnosť riešenia, keďže je schopný rozoslať...

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional