\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\MailBomber

Program na hromadnú korešpondenciu reklamných e-mailov. Načítava adresy z CSV súborov, obsahujúcich adresy jednotlivých zákaznických skupín, a preposiela jednotlivo danú reklamu. Výhodou je rýchlosť a nenáročnosť riešenia, keďže je schopný rozoslať niečo vyše 18 tis. e-mailov v priebehu pol dňa.
ScreenshotScreenshot

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional