\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Loďky (Java SE)

Tento projekt je mojím prvým projektom na ČVUT. Je to jednoduchá simulácia hry lode. Program je písaný v Jave, využíva(ešte nedokonalo) Swing a jednoduchú objektovú štruktúru.
LoďkaJednoduchý stavový diagramScreenshotScreenshot
Download:
Binárne súbory
Zdrojové kódy

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional