\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

Kontaktné údaje

Dátum narodenia:3.3. 1989
Adresa trvalého bydliska:
Theinova 996/4, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.:+420 775 049 222
E-mail:netocny@gmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/netocny
GoogleTalk:netocny@gmail.com
Skype:adamNet-poprad

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional