\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO

\\Eduman (Study plan manager - Správca študíjnych plánov), Java EE

Projekt Eduman vznikol na základe požiadaviek predmetov SI2 (Řízení SW projektů) a SI3 (Realizace programových systémů). Projekt bol vyvýjaný v tíme pozostávajúceho z 5 tich členov. Jedná sa o ukážku techník používaných pri plánovaní a vývoji SW projektov z manažerského a tímového hľadiska, ako aj z pohľadu vedenia projektu a práce jednotlivcov v tíme. Eduman preto zahŕňa okrem bežných SW návrhových metód aj analýzu rizík, matice zodpovednosti, časové a cenové odhady, atď.
Projekt v dnešnej dobe (Január 2011) nie je mŕtvy a prebieha jeho rozširovanie v podobe bakalárskej práce jedného z členov tímu.

Projekt môžete nájsť na adrese: http://eduman.sf.net, http://sourceforge.net/projects/eduman/
Screenshot

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional