\\SK \\EN \\DE 
 
\\ADAM NETOČNÝ\\PORTFÓLIO
Adam Netočný

Osobné údaje

Dátum narodenia:3.3. 1989
Adresa trvalého bydliska:
Theinova 996/4, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.:+420 775 049 222
E-mail:netocny@gmail.com

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie

2003 - 2008
Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku, Poprad
Odbor/špecializácia: Nemecká bilingválna sekcia
Zakončenie: maturita, nemecká maturita(Abiturzeugnis), nemecká štátna skúška

2008 - 2011 (Bakalárske štúdium)
České Vysoké Učení Technické, Fakulta elektrotechnická, Praha
Odbor/špecializácia: Softwarové technológie a management (Softwarové inženýrství)
Zakončenie: Štátne zaverečné skúšky, titul Bc.

2011 - 2013 (Magisterské štúdium)
České Vysoké Učení Technické, Fakulta informačních technologií, Praha
Odbor/špecializácia: Informatika (Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství)
Zakončenie: Štátne zaverečné skúšky, titul Ing.

Priebeh zamestnaní

2005 - 2009
Tatravision s.r.o.
http://www.tatravision.eu
Pracovná pozícia: IT technik
Náplň práce: Pracoval som na rôznorodých projektoch od strihu filmu až po softwarové projekty pre bežné použitie. Spoločnosť je slovenskou produkčnou pobočkou nemeckej spoločnosti Praxisunterrichtsfilm GmbH, ktorá je etablovaná na nemeckom trhu s mediálnym tovarom pre výuku na základných a stredných školách. Posledným projektom v spoločnosti bol program na prehrávanie videa s obmedzenou časovou platnosťou. Program bol v roku 2008 úspešne nasadený do bežného použitia na stránkach spoločnosti, ako prostriedok na sťahovanie filmových médií.

2010 - 2011
Circletech s.r.o.
http://www.circletech.net
Pracovná pozícia: Java SW Developer
Náplň práce: Vývoj zabezpečených a šifrovaných komunikačných riešení postavených na SIP (VoIP) protokole, ktoré umožňujú užívateľom odosielať šifrované správy a e-maily, vytvárať šifrované hovory cez internet a zabezpečovať osobné údaje a dáta.

2012 - 2013
Profinit s.r.o.
http://www.profinit.eu
Pracovná pozícia: Junior Consultant
Náplň práce: Vývoj veľkých informačných systémov (J2EE, Spring, Oracle) pre spoločnosti v rôznych podnikateľských doménach (bankovníctvo, poisťovníctvo, služby, atď). Participácia vo všetkých fázach spojených so softvérovým inžinierstvom - od zberu požiadavok a anaýzy, cez dizajn a vývoj, až po projektový manažment.

2011 - Súčastnosť
Deutsche Börse Services s.r.o., Part of Deutsche Börse Group, Sokolovská 136b, 186 00 Praha 8, Česká republika
http://www.deutsche-boerse.de
Pracovná pozícia: Frontend Developer
Náplň práce:

Znalosti

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - materinský jazyk
Anglický jazyk - aktívne
Nemecký jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ

OpenOffice - pokročilý
Microsoft Office - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý
Adobe InDesign - základy
Microsoft Windows - pokročilý
UNIX/Linux – pokročilý
Mac Os X – pokročilý

Počítačové znalosti - programátor

Databázy

MySQL - pokročilý
PostgreSQL - základy
Oracle Database - pokročilý

Pracovné nástroje

Microsoft Visual Studio - pokročilý
Qt Creator - pokročilý
Netbeans - pokročilý
Eclipse IDE - pokročilý
Ant - pokročilý
Bash - pokročilý
Enterprise Architect - pokročilý

Subversion - pokročilý
Git - pokročilý

Programovacie a modelovacie jazyky

C/C++ - pokročilý
C# - pokročilý
Delphi - základy
Java ME - pokročilý
Java SE (aj Swing, JUnit, Applet, JNLP, etc.) - pokročilý
Java EE (JBoss, Glassfish, Google App Engine, JPA, Hibernate, Web Services, EJB, JSF, JSP, Servlet, Jax-RS, atď) - pokročilý
Objective-C pre iOS - pokročilý
Visual Basic (VBA) - pokročilý
Assembler - základy
UML 2 - pokročilý

Technológie

.NET - pokročilý
Qt - základy
Aplikovaná kryptografia - pokročilý

Webové technológie

HTTP - pokročilý
Adobe Flash - základy
HTML - pokročilý
WML - základy
JavaScript - pokročilý
PHP 4, 5 (OOP) - pokročilý
CSS - pokročilý
XML - pokročilý
XSLT - základy
WebML - základy

Počítačové znalosti - administrátor

Administrácia UNIX/Linux - pokročilý
Administrácia Mac Os X - pokročilý
Administrácia Windows - pokročilý

Vodičské oprávnenie

sk. B; najazdených cca. 15 000 km

Google+ Profile

Valid XHTML 1.0 Transitional